LAREON

 

LAboratorium voor REstauratie en Conservatie ONderzoek, n.v.

Herstellings- en bewarings behandelingen van cultureel erfgoed

 

Wie zijn wij?

Het laboratorium werd in de jaren 70 van vorige eeuw opgericht als laboratorium voor biomedische onderzoeken. Het laboratorium nam een snelle groei en in 1979 werd het omgevormd tot naamloze vennootschap onder de naam LABION, n.v.. De volmachten-wetten van 1983 verplichtten ons, zoals trouwens vele andere laboratoria in het land, onze  biomedische activiteiten te staken, alhoewel we aan de hoogste wettelijk opgelegde kwaliteitsnormen beantwoordden.

Wat doen wij?

De vennootschap heeft nadien zijn activiteit verlegd in een doel welk min of meer in het verlengde ligt van het vorige. We verzorgen nu met dezelfde gedrevenheid en kennis van zaken, ziek cultureel erfgoed dat aangetast is door beschadiging, verzuring, verrotting, schimmels en bacteriën, en verregaand verval.

Op die manier kunnen we bijdragen tot het gezond maken en het bewaren van ons erfgoed, zowel privaat als publiek.

Wij hopen dit in de toekomst ook voor U te mogen doen. Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen. Wij staan u persoonlijk te woord of via e-mail, elke werkdag, gedurende de normale werkuren. Zie pagina contact.